ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ

«ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ» ιδρύθηκε στις 26/11/2013  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 και του Α.Κ.με (υπ αριθ.22/2013 διαταγή Σωματείου του Ειρ.Νικαίας) και αρ.Πρ.5372013 Πρωτοδικείου Πειραιώς.