Τι είναι καταχρηστικό σε μια σύμβαση δανείου

Υπάρχουν πολύ καταχρηστικοί όροι που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε μια σύμβαση δανείου, ενδεικτικά σας αναφέρουμε: το γεγονός ότι η τράπεζα βάσει των όρων που έχουμε υπογράψει στην σύμβαση μπορεί να κλέινει οποτεδήποτε τον λογαριασμό και χωρίς σπουδαίο λόγο είναι καταχρηστικό.  

Η χρέωση κατόχου πιστωτικής κάρτας για ανάληψη μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ της ίδιας Τράπεζας . Η χρέωση διαφόρων ποσών ως έξοδα εξέτασης αιτήματος βεβαίωσης οφειλών . Η γνωστοποίηση της τροποποίησης συμβατικών όρων μέσω φυλλαδίων ή ανακοινώσεων στα καταστήματα και δυστυχώς πολλοί ακόμα είναι καταχρηστικοί όροι συμβάσεων. 

Ευτυχώς  τα Ελληνικά δικαστήρια το έχουν επιβεβαιώσει με πλήθος δικαστικών αποφάσεων σε βάρος όλων σχεδόν των τραπεζών, αφαιρώντας από αυτές κάθε περιθώριο για προσχηματικούς και υποκριτικούς ισχυρισμούς περί δήθεν «αοριστιών» και «ασαφειών» των διαφανών θέσεων των καταναλωτών.