Τι είναι η προσημείωση ακινήτου?

Η προσημείωση , είναι ουσιαστικά  μια κανονική υποθήκη. Όπως είναι γνωστό, ένα μεγάλο μέρος των αγοραπωλησιών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, έγιναν με τραπεζικό δανεισμό. Η τράπεζα προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα που δάνειζε (εμπράγματη εξασφάλιση) δεσμεύει το ακίνητο έως την ολοσχερή αποπληρωμή του δανείου.